MijnFortaGroep

Met ingang van 2018 kunt u uw dossier online raadplegen via mijnFortaGroep. Zo kunt u verslagen van gesprekken met de behandelaar inzien en brieven die na uw toestemming zijn verzonden aan de huisarts. Ook kunt u vragenlijsten invullen en de resultaten bekijken. Dit is op dit moment nog niet mogelijk voor Kind & Jeugd.

Account activeren en gebruik
Na aanmelding bij de FortaGroep ontvangt u een e-mail met een uitnodiging om een account met wachtwoord aan te maken. Op het gebruik van mijnFortaGroep zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

 

Bij vragen of problemen kunt u contact opnemen met helpdesk@mijnfortagroep.nl. Voor inhoudelijke vragen kunt u terecht bij uw behandelaar.

Therapieland 

De FortaGroep biedt onderdelen van de behandeling bij u thuis aan via het onlineplatform Therapieland. Programma's in Therapieland worden altijd gecombineerd met face-to-face gesprekken met een behandelaar op onze locaties. Deze combinatie heet een blended behandeling. Deze e-health programma’s geven u de mogelijkheid om op een zelfgekozen tijd, plaats en in uw eigen tempo te werken aan uw klachten. 

In de programma's van Therapieland wordt uitleg gegeven over de klachten die u ervaart, veelal in de vorm van inspirerende filmpjes, animaties en creatieve opdrachten. Daarnaast kunt u online contact houden met de behandelaar over de vorderingen. Het is mogelijk om lid te worden van een groep die hetzelfde programma doorloopt om ervaringen met elkaar te delen. Ook kan een partner, vriend of familielid worden uitgenodigd. Zij krijgen uitleg en handvatten hoe om te gaan met de klachten. 

Zolang de behandeling bij de FortaGroep duurt kan de behandelaar met u meekijken. Na afsluiting van de behandeling blijft het Therapieland account voor u beschikbaar zodat u kunt teruglezen waar u aan heeft gewerkt of zelfstandig verder kunt gaan met een programma. 

De voorwaarden die gelden voor het gebruik van Therapieland vindt u op de website van Therapieland: https://www.therapieland.nl/over/voorwaarden/

In de behandeling kunnen aanvullende documenten gebruikt worden. De behandelaar zal de inloggegevens naar deze documenten aan u verstrekken.

Documenten

In uw behandeling kan gebruik worden gemaakt van aanvullende documenten. Indien van toepassing zal uw behandelaar de inloggegevens naar deze documenten aan u verstrekken.

Beveiliging 

De FortaGroep zorgt voor zorgvuldige verwerking en beveiliging van uw persoonlijke gegevens. Therapieland en mijnFortaGroep werken binnen beveiligde internetomgevingen. Gegevens kunnen niet door anderen worden gelezen.

Privacy en informatieverstrekking

Uw gegevens vallen onder de privacywet. De FortaGroep verstrekt geen informatie aan derden over de inhoud van de behandeling zonder dat u daar toestemming voor geeft. Klik hier voor meer informatie https://www.fortagroep.nl/clienten/algemeen/